Список прикреплённых групп к курсу по выбору --- Иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү

Группа Список зарегистрированных
1 БД-1-16 Список
2 БИ-1-16 Список
3 БУ-1-16 Список
4 БУ-2-16 Список
5 ВЭД-1-16 Список
6 Список
7 М-1-16 Список
8 ММ-1-16 Список
9 МЭ-1-16 Список
10 ННу-1-16 Список
11 Т-1-16 Список
12 ТА-1-16 Список
13 ФК-1-16 Список
14 ФК-2-16 Список
15 К-1-16 Список
16 Список
17 Список
18 Список
19 БИ-1-16 Список
20 БИ-1-16 Список
21 ММ-1-16 Список
22 М-1-16 Список
23 Т-1-16 Список
24 Список
25 ТА-1-16 Список